Södra Långebergsgatan 26B 421 32 Västra Frölunda

Quotation & Design

Snabboffert -Vi insamlar information och lyssnar in för att påbörja er skräddarsydda anläggning. Vi ser fram emot återkoppling efter en utskickad snabboffert. Projektering – Våra utbildade solcellsprojektörer kommer att skräddarsy en förstudie baserat på era förutsättningar gällande takyta, huvudsäkring och elanvändning. 3D bild som visualiserar placering av paneler, lönsamhetsberäkning på investerad kapital, förväntad årsproduktion, mm.