Södra Långebergsgatan 26B 421 32 Västra Frölunda

Electrician & Registration

Elektriker – Någon dag efter att din solcellsanläggning installerats kommer våra elektriker och ansluter din solcellsanläggning till växelriktaren som kopplas till husets elcentral. Här passar vi på att kontrollera och drifttesta solcellsanläggningen. Färdiganmälan – När vi är färdiga med installationen av din solcellsanläggning skickar vi in en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer kostnadsfritt ut och byter din elmätare till en ny elmätare som mäter både inkommande och utgående el.