Södra Långebergsgatan 26B 421 32 Västra Frölunda

Offert

Steg för steg

Snabboffert

Vi insamlar information och lyssnar in för att påbörja er skräddarsydda anläggning. Vi ser fram emot återkoppling efter en utskickad snabboffert.

Projektering

Våra utbildade solcellsprojektörer kommer att skräddarsy en förstudie baserat på era förutsättningar gällande takyta, huvudsäkring och elanvändning. 3D bild som visualiserar placering av paneler, lönsamhetsberäkning på investerad kapital, förväntad årsproduktion, mm.

Föranmälan & E-signering

Vi insamlar information och lyssnar in för att påbörja er skräddarsydda anläggning. Vi ser fram emot återkoppling efter en utskickad snabboffert.

Installation

Vi har endast svenskutbildade hantverkare och snickare med ett minimikrav på 5 års erfarenhet. Med detta kan vi utlova bästa kvalité på installation men även hantering. Vanligtvis blir vi klara med installationen på 2-4 arbetsdagar.

Elektriker

Någon dag efter att din solcellsanläggning installerats kommer våra elektriker och ansluter din solcellsanläggning till växelriktaren som kopplas till husets elcentral. Här passar vi på att kontrollera och drifttesta solcellsanläggningen.

Färdiganmälan

När vi är färdiga med installationen av din solcellsanläggning skickar vi in en färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget kommer kostnadsfritt ut och byter din elmätare till en ny elmätare som mäter både inkommande och utgående el.

Produktion & Övervakning

Efter att nätägaren bytt elmätare kan du slå på din solcellsanläggning. Du kan även följa din solelproduktion direkt i mobilen eller datorn.

Drift- och underhållspärm

Vid drift- och färdigställd anläggning överlämnar vi all dokumentation, garantibevis och handlingar kopplat till installation och anläggningen.