13
Jan

Många solcellsanläggningar bryter mot brandskyddsregler och riskerar böter och nedmontering

En chockerande avslöjande visar att ett betydande antal solcellsanläggningar runt om i landet bryter mot brandskyddsreglerna och kraven på brandceller enligt Boverkets föreskrifter. Vid installation av solpaneler måste byggherrar noga beakta brandceller och upprätthålla korrekta brandsäkerhetsavskiljare samt avstånd till grannar för att minimera brandrisken och skydda allmänhetens säkerhet. Trots detta har många solcellsanläggningar försummat dessa viktiga säkerhetsåtgärder, vilket kan leda till böter och krav på nedmontering.

Regeringen har tydligt signalerat att man kommer att agera för att upprätthålla lagen och skydda allmänhetens säkerhet när det gäller brandskyddsreglerna och brandcellkraven för solceller. Expertis inom branschen uttrycker sin oro över konsekvenserna av dessa överträdelser, både för byggherrar och branschens utveckling.

Det är avgörande att byggherrar tar sitt ansvar och följer brandskyddsreglerna och kraven på brandceller för solcellsanläggningar för att undvika spridning av brand och allvarliga konsekvenser för grannfastigheter. Denna chockerande upptäckt sätter branschens trovärdighet på spel och betonar vikten av att solcellstekniken implementeras på ett säkert och hållbart sätt, med full respekt för brandskydd och brandceller. Endast genom strikt efterlevnad av dessa regler kan vi säkerställa en trygg och effektiv användning av solceller inom byggsektorn.